Avís legal

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que gurisat.com és un domini de GURI SAT, amb CIF F-17067091, que té el seu domicili a Mas Gurí núm. 9, Veïnat d’Esclet, (CP 17244) Cassà de la Selva, amb telèfon +34 972 460 324 i correu electrònic info@gurisat.com.

GURI SAT es va constituir com a Societat de Transformació Agrària d’acord amb el Reial Decret 1776/1981, de 3 d'agost, que regula les Societats Agràries de Transformació de l'Agricultura. Figura inscrita amb el codi 1-CAT en el Registre de societats agràries de transformació de Catalunya gestionat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, segons el que estableix l’ORDRE de 27 de gener de 1989, de desplegament i execució del Decret 111/1985, de 25 d'abril, pel qual es creà el Registre de societats agràries de transformació de Catalunya.

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o manera de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra manera d’explotació per qualsevol procediment. Els continguts d’aquest lloc web es presenten exclusivament per a informar dels productes, serveis i empreses o establiments adherits. En conseqüència únicament es poden utilitzar en aquest sentit i en cap cas de forma lucrativa. En qualsevol forma d’utilització s’ha de fer referència explícita a la procedència dels textos i imatges, tot conservant les referències d’identificació que figuren al lloc web.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena o emmarcament (framing) a gurisat.com.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal GURI SAT informa que les dades dels usuaris d’aquest lloc web enviades en complimentar el formulari de contacte, són tractades amb el màxim de confidencialitat. Seran utilitzades únicament per a respondre les sol·licituds d’informació. Les dades obtingudes per aquest mitjà no s’incorporaran a cap fitxer, excepte en el cas que es formalitzi un encàrrec o altre tipus de relació contractual.

S’informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc. La vigència d’aquestes galetes és la de la pròpia sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

Responsabilitats i jurisdicció

El lloc web pot contenir enllaços a altres adreces d’Internet que s’inclouen amb finalitats d’informació complementària de l’activitat del titular del lloc. En cap cas la inclusió d’aquests enllaços significa que GURI SAT s’identifiqui ni es faci responsable dels continguts de les pàgines enllaçades.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Dades

Mas Guri 9 - Veïnat d'Esclet
17244 Cassà de la Selva - GIRONA

Tel.: 972 46 03 24
Fax: 972 46 38 48
info@gurisat.com


Mas Guri 9 - Veïnat d'Esclet - 17244 Cassà de la Selva - GIRONA
info@gurisat.com | Avís legal