Projectes innovació

REALITZACIÓ DE PROJECTES PILOT INNOVADORS PER PART DELS GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ (AEI) EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍOLES.

Des del 2019 GURISAT SL juntament amb departament d’ Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentà (EQATA) de la Universitat de Girona formen part d’un Grup Operatiu realitzant el projecte:

APLICACIÓ D’AIGUA ELECTROLITZADA COM A SUBSTITUT DELS DESINFECTANTS IODÒ, PER A LA PREVENCIÓ DE MASTITIS EN EXPLOTACIONS LLETERES

L’objectiu del projecte és:

Utilitzar un mètode alternatiu (aigua electrolitzada) com a substitut dels desinfectants iodats utilitzats en el pre i post-dipping d’una explotació lletera, per a la desinfecció dels mugrons de les vaques i prevenció de la mastitis.

Amb l’ús de l’aigua electrolitzada com a substitut, es pretén:

-Determinar un nou procés d’aplicació del desinfectant alternatiu (aigua electrolitzada) a l’ús de productes iodòfors, en la fase de la munyida.

-Reduir els costos provinents de la utilització de desinfectants en aquesta fase de la munyida.

A fi i efecte d’assolir l’objectiu principal del projecte, a nivell específic, es planteja:

-Caracteritzar en una fase inicial i controlar a posteriori el nivell d’afecció de mastitis en el conjunt de l’explotació lletera.

-Validar l’eficàcia de la nova tecnologia (aigua electrolitzada) en l’explotació lletera durant les fases de predipping i post-dipping al llarg de les diferents estacions de l’any.

A tot l’anterior, cal afegir que el present Grup Operatiu també realitzarà la divulgació de tots els resultats del projecte a les empreses del sector, per tal que l’ús de l’aigua electrolitzada com a higienitzant i desinfectant s’utilitzi com una nova tècnica en aquest tipus d’explotacions.

Vídeo

Mas Guri

Experiència en l’aplicació d’aigua electrolitzada per a la prevenció de mastitis en explotacions lleteres.

Finançament

Fos Europeu Agricola de Desenvolupament Rural

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Departament d Accio climatica, Alimentacio i Agenda Rudal - Generalitat de Catalunya
Mas Guri 9 - Veïnat d'Esclet - 17244 Cassà de la Selva - GIRONA
info@gurisat.com | Avís legal