Proyectos innovación

REALITZACIÓ DE PROJECTES PILOT INNOVADORS PER PART DELS GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ (AEI) EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍOLES.

Des del 2019 GURISAT SL juntament amb departament d’ Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentà (EQATA) de la Universitat de Girona formen part d’un Grup Operatiu realitzant el projecte:

APLICACIÓ D’AIGUA ELECTROLITZADA COM A SUBSTITUT DELS DESINFECTANTS IODÒ, PER A LA PREVENCIÓ DE MASTITIS EN EXPLOTACIONS LLETERES

L’objectiu del projecte és:

Utilitzar un mètode alternatiu (aigua electrolitzada) com a substitut dels desinfectants iodats utilitzats en el pre i post-dipping d’una explotació lletera, per a la desinfecció dels mugrons de les vaques i prevenció de la mastitis.

Amb l’ús de l’aigua electrolitzada com a substitut, es pretén:

-Determinar un nou procés d’aplicació del desinfectant alternatiu (aigua electrolitzada) a l’ús de productes iodòfors, en la fase de la munyida.

-Reduir els costos provinents de la utilització de desinfectants en aquesta fase de la munyida.

A fi i efecte d’assolir l’objectiu principal del projecte, a nivell específic, es planteja:

-Caracteritzar en una fase inicial i controlar a posteriori el nivell d’afecció de mastitis en el conjunt de l’explotació lletera.

-Validar l’eficàcia de la nova tecnologia (aigua electrolitzada) en l’explotació lletera durant les fases de predipping i post-dipping al llarg de les diferents estacions de l’any.

A tot l’anterior, cal afegir que el present Grup Operatiu també realitzarà la divulgació de tots els resultats del projecte a les empreses del sector, per tal que l’ús de l’aigua electrolitzada com a higienitzant i desinfectant s’utilitzi com una nova tècnica en aquest tipus d’explotacions.

Vídeo

Mas Guri

Experiencia en la aplicación de agua electrolizada para la prevención de mastitis en explotaciones lecheras.

Finançament

Fos Europeu Agricola de Desenvolupament Rural

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Departament d Accio climatica, Alimentacio i Agenda Rudal - Generalitat de Catalunya
Mas Guri 9 - Veïnat d'Esclet - 17244 Cassà de la Selva - GIRONA
info@gurisat.com | Aviso legal